Regulamin warsztatów (ostatnia zmiana: 10.09.2018)
 1. Udział w warsztatach mogą wziąć osoby w każdym wieku od szesnastego roku życia. Warunkiem uczestnictwa osób pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów - pobierz formularz
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie rejestracji internetowej oraz uiszczenie opłaty, bez względu na to, w ilu dniach warsztatów się uczestniczy.
  Opłata dla wokalistów: Bezzwrotna zaliczka powinna być wpłacona na podane konto do dnia zamknięcia zapisów na warsztaty. Reszta opłaty może być uiszczona w recepcji w dniu warsztatów.
 3. Uczestnik zobowiązany jest po przybyciu na warsztaty zgłosić się do miejsca zapisów, gdzie otrzyma identyfikator oraz materiały.
 4. Identyfikator należy nosić w czasie trwania warsztatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia identyfikatorów uczestników.
 5. Materiały otrzymane w recepcji należy podpisać czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem, aby ułatwić identyfikację w przypadku zaginięcia.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich punktach programu warsztatów.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za uczestników przebywających poza miejscem warsztatów.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację i publikowanie przez organizatorów filmów i zdjęć z warsztatów na których będzie widniał jego wizerunek.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powyższych punktów regulaminu.