Uprzejmie informujemy, że kolejne Adwentowe Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne + Rekolekcje odbędą się we Wrocławiu w dniach 1-3 grudnia 2023 roku.

W tym roku za organizację warsztatów odpowiada Klasztor Dominikanów we Wrocławiu wraz z działającą przy klasztorze Scholą OP, a Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne objęło nad warsztatami patronat honorowy.

Wszelkie informacje oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie https://warsztaty.wroclaw.dominikanie.pl, a bezpośrednie zapytania w sprawie warsztatów można kierować na adres email: warsztaty.wroclaw@dominikanie.pl.

pozdrawiamy,
Zespół WLSW

Katarzyna Młynarska Katarzyna Młynarska Katarzyna Młynarska - pomysłodawczyni, dyrektor i wykładowca Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego (www.wlsw.pl).

Wokalistka, pedagog, trener emisji głosu, muzykolog, chórmistrz, coach. Prowadzi autorskie warsztaty wokalne (w tym śpiewu liturgicznego), jak również warsztaty wspierające rozwój osobisty kobiet i mężczyzn w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka Jana Pawła II. Przygotowuje emisyjnie solistów, chóry i zespoły do koncertów i sesji nagraniowych. Dla osób pragnących udoskonalić umiejętności pracy głosem i odkryć swoją prawdziwą ekspresję prowadzi szkolenia z zakresu retoryki wokalnej i impostacji głosu. Zajmuje się mentoringiem artystycznym, coachingiem wokalnym i rehabilitacją głosu.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiej Akademii Muzycznej, Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy i Studium Teologii Rodziny w Krakowie. Z powołania i miłości szczęśliwa żona i mama szóstki dzieci.
Urszula Rogala Urszula Rogala Kompozytorka, ukończyła studia kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy.

Komponuje przede wszystkim pieśni liturgiczne, a także utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe. Związana z parafią oo. dominikanów na warszawskim Służewie, gdzie od kilkunastu lat dyryguje scholą i śpiewa.

Obecnie prowadzi również chór parafialny w Starej Iwicznej koło Warszawy oraz Citi Poland Choir. Uczy emisji głosu w dominikańskim nowicjacie w Warszawie oraz u mniszek dominikańskich w Radoniach. Komponuje pieśni liturgiczne, z których wiele zostało wydanych w śpiewnikach Niepojęta Trójco (tom I i II) oraz w śpiewniku karmelitańskim Chcę widzieć Boga. Dzieła jej autorstwa zostały również nagrane na płytach Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (płyty: Duszo Chrystusowa, Marana Tha i Alle psallite).

Jest jedną z założycielek Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie, gdzie również wykłada. Prowadzi liczne warsztaty śpiewu liturgicznego w Polsce i za granicą.
Marcin Wasilewski-Kruk Marcin Wasilewski-Kruk Dyrygent, wokalista, pedagog. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. W latach 2007-2016 pełnił rolę drugiego dyrygenta Katedry na Wawelu. W 2018 roku objął funkcję kantora Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W latach 2006-2021 był wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, gdzie prowadził zajęcia z emisji głosu.

Od 2012 prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej i chorału gregoriańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów.

Od 2011 roku wykładowca organizowanej przez Fundację DOL Szkoły Kantorów, gdzie prowadzi zajęcia z emisji głosu i prowadzenia scholi. Prowadzi także zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022 r.).

Współpracuje również z Wrocławskim Studium Wokalno-Liturgicznym, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygowania.

Współprowadził XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego w Poznaniu. Prowadzi również warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla wielu zespołów wokalnych i chórów min.: Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Federacji Cecilianum, Chóru Canticum Jubilaeum, Chóru Mariańskiego, Chóru Limanovum.

Koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Belgii, Włoszech, Finlandii, Czechach, Litwie, Węgrzech, Chorwacji i Ukrainie.

W swojej działalności dyrygenckiej i solistycznej dokonał wielu nagrań płytowych realizowanych min. dla wytwórni DUX i Ars Sonora.

W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza. W 2010 roku pełnił funkcję psałterzysty podczas mszy św. pogrzebowej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego AISCgre - sekcja polska, a od 2020 r. członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.
o. Dawid Kusz OP o. Dawid Kusz OP Dawid Kusz - dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu Dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno- Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura.
W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat) a ukończył je w 2016 roku w klasie prof. Józefa Rychlika. Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016).
Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno – teoretycznych (na stanowisku adiunkta) w Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Dawid Kusz is a Dominican friar. Born in 1979 in Rzeszów, Poland, he joined the Order of Preachers in 1998 and was ordained a priest in 2005. He graduated with honors from the Academy of Music in Krakow, from the Department of the Creation and Interpretation of Music and of Music Education. His specialization was the conducting of vocal and vocal-instrumental ensembles as well as instruction in music and music theory. In 2014, he defended with honors his doctoral thesis at the Academy of Music in Krakow, in the discipline of conducting. In 2012, he began studying composition, at first with Professor Zbigniew Bujarski and currently with Professor Joseph Rychlik. He lectures in musical theory at the Inter-university Institute for Church Music in Krakow.
o. Łukasz Miśko OP Prezes Fundacji, prowincjalny promotor liturgii Urodzony w Przemyślu.

Od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na pianinie. Będąc członkiem zespołu muzyki dawnej, poznał krakowskich dominikanów, którzy zrewolucjonizowali jego spojrzenie na muzykę liturgiczną. Zainspirowany sposobem modlitwy i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w roku 2000.

W Zakonie posługiwał jako kantor i dyrygent, brał także udział w kilku sesjach nagraniowych Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii. Po dwóch latach pracy w Jarosławiu, został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie posługiwał jako drugi dyrygent w Mercy Center, współprowadząc śpiew dla 18 tysięcy anglojęzycznych pielgrzymów w Tauron Arenie. Jednym z owoców tych wydarzeń było zaproszenie do prowadzenia śpiewu podczas zwołania liderów wspólnot katolickich, organizowanego przez Konferencję Episkopatu USA w Orlando w lipcu 2017 roku.

W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i zamieszkał w krakowskim konwencie Ojców Dominikanów, gdzie posługiwał także jako duszpasterz kursów przedmałżeńskich. W połowie kwietnia 2021 roku został wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru św. Wojciecha i pozostał nim przez rok, jednocześnie pełniąc obowiązki prezesa Fundacji. Podczas kapituły prowincjalnej w lutym 2022 roku został mu powierzony urząd prowincjalnego promotora liturgii, a w połowie roku powrócił do Krakowa.

W listopadzie 2020 roku został także powołany przez Generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, na sześcioletnią kadencję członka Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej, działającej przy Komisji Liturgicznej Zakonu.