Katarzyna Młynarska Katarzyna Młynarska Katarzyna Młynarska - wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego dr Jacka Ozimkowskiego.

Warsztat wokalny doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez P. Esswooda, A. Reynolds,L.Braun i R. Karczykowskiego. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kraków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara.

W roku 2006 (wg jej autorskiego projektu) rozpoczęło działalność Liturgiczne Studium Wokalne działające przy Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie. W roku 2009 z jej inicjatywy powstało Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne (www.wlsw.pl). Jako trener emisji głosu prowadzi autorskie warsztaty wokalne (warsztaty śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne solistów, chórów i zespołów do koncertów i sesji nagraniowych) oraz szkolenia (dla osób, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy). Jest również nauczycielem emisji głosu i przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu.
s. Karen Katarzyna Trafankowska CSFN s. Karen Katarzyna Trafankowska CSFN Od 1992 roku nazaretanka. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, kierunek wychowanie muzyczne oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy – z wyróżnieniem. W lutym 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej (specjalność dyrygowanie).

Od początku życia zakonnego prowadzi chór w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu śpiewając podczas liturgii, a także koncertując. Od 1995 r. pracowała w szkołach Sióstr Nazaretanek w Kaliszu jako nauczyciel muzyki oraz dyrygent Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Szkół Nazaretańskich. Od roku 2017 mieszka w Warszawie, gdzie prowadzi działalność artystyczną i pedagogiczną również w szkołach Sióstr Nazaretanek. Od kilku lat związana jest z Ogólnopolskim Teatrem Muzycznym Futryna, z którym wspólnie przygotowała kilka projektów jako dyrygent i kierownik muzyczny chóru. Prowadziła też zajęcia dyrygowania i emisji głosu w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu, od kilku lat współpracuje z Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym.
Jakub Tomalak Jakub Tomalak Jakub Tomalak – mąż Kingi, tata Zosi, Janka i Franka. Dyrygent, kompozytor, aranżer,. Absolwent Wydziału Pedagogiczo-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Założyciel i dyrygent chóru Musica Nova Calisiensis oraz w latach 2006-2016 wykładowca akademicki i dyrygent kilku chórów akademickich: Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Chóru Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Producent muzyczny (m.in. płyty „Nova Pieśń”,”12 oddechów”,” Akatyst ku czci św.Józefa Oblubieńca Bogarodzicy”, „Odnalazłes mnie”, projekt ”Psalmy Józefa”), autor wielu pieśni i opracowań chóralnych oraz form wokalno-instrumentalnych oraz piosenek chętnie wykonywanych przez chóry, zespoły i schole akademickie na terenie całego kraju.

W roli dyrygenta wielokrotnie prowadził koncerty symfoniczne z udziałem orkiestr zawodowych jak i amatorskich na terenie całego kraju. Wziął udział w kilkunastu sesjach nagraniowych w charakterze dyrygenta, wokalisty i instrumentalisty.

Współpracował z wybitnymi artystami polskiej estrady m.in. z Mieczysławem Szcześniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Januszem Stokłosą.

Od roku 2003 jest organistą w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

Od roku 2006 regularnie prowadzi warsztaty chóralne na terenie całej Polski wraz z m.in.: Pawłem Bębenkiem, Piotrem Pałką i Hubertem Kowalskim, Leopoldem Twardowskim.

Jest animatorem, organizatorem i kierownikiem muzycznym cyklicznych wydarzeń artystycznych (m.in.: Festiwal Abba Pater, Kaliskie Wieczory Uwielbienia, koncerty „Pieśni o Polsce”). Od roku 2008 współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie oraz (od roku 2016) Fundacji Abba Pater w Kaliszu.

Jest liderem i założycielem zespołu uwielbienia Abba Pater Music, jego wokalistą i gitarzystą oraz autorem piosenek.

Dwukrotnie nagrodzony przez Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
o. Dawid Kusz OP o. Dawid Kusz OP Dawid Kusz, dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno – Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno – Teoretycznych.

Prowadził liczne warsztaty muzyki liturgicznej w kraju i za granicą. Dokonał nagrania czterech płyt, w tym dwóch autorskich. Wykłada chorał oraz śpiew liturgiczny w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie oraz zajęcia dydaktyczne we Wrocławskim Studium Wokalno-Liturgicznym.

Obecnie jest doktorantem na Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność – dyrygentura. Ukończył kompozycję w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego.
o. Tomasz Nowak OP Więcej informacji wkrótce