Uprzejmie informujemy, że kolejne Adwentowe Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne + Rekolekcje odbędą się we Wrocławiu w dniach 1-3 grudnia 2023 roku.

W tym roku za organizację warsztatów odpowiada Klasztor Dominikanów we Wrocławiu wraz z działającą przy klasztorze Scholą OP, a Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne objęło nad warsztatami patronat honorowy.

Wszelkie informacje oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie https://warsztaty.wroclaw.dominikanie.pl, a bezpośrednie zapytania w sprawie warsztatów można kierować na adres email: warsztaty.wroclaw@dominikanie.pl.

pozdrawiamy,
Zespół WLSW

o. Dawid Kusz OP o. Dawid Kusz OP Dawid Kusz - dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu Dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno- Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura.
W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat) a ukończył je w 2016 roku w klasie prof. Józefa Rychlika. Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016).
Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno – teoretycznych (na stanowisku adiunkta) w Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Dawid Kusz is a Dominican friar. Born in 1979 in Rzeszów, Poland, he joined the Order of Preachers in 1998 and was ordained a priest in 2005. He graduated with honors from the Academy of Music in Krakow, from the Department of the Creation and Interpretation of Music and of Music Education. His specialization was the conducting of vocal and vocal-instrumental ensembles as well as instruction in music and music theory. In 2014, he defended with honors his doctoral thesis at the Academy of Music in Krakow, in the discipline of conducting. In 2012, he began studying composition, at first with Professor Zbigniew Bujarski and currently with Professor Joseph Rychlik. He lectures in musical theory at the Inter-university Institute for Church Music in Krakow.