o. Dawid Kusz OP o. Dawid Kusz OP Dawid Kusz, dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno – Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno – Teoretycznych.

Prowadził liczne warsztaty muzyki liturgicznej w kraju i za granicą. Dokonał nagrania czterech płyt, w tym dwóch autorskich. Wykłada chorał oraz śpiew liturgiczny w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie oraz zajęcia dydaktyczne we Wrocławskim Studium Wokalno-Liturgicznym.

Obecnie jest doktorantem na Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność – dyrygentura. Ukończył kompozycję w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego.