s. Karen Katarzyna Trafankowska CSFN s. Karen Katarzyna Trafankowska CSFN Od 1992 roku nazaretanka. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, kierunek wychowanie muzyczne oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy – z wyróżnieniem. W lutym 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej (specjalność dyrygowanie).

Od początku życia zakonnego prowadzi chór w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, śpiewając podczas liturgii, a także koncertując. Od 1995 r. pracowała w szkołach Sióstr Nazaretanek w Kaliszu jako nauczyciel muzyki oraz dyrygent Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Szkół Nazaretańskich. Od roku 2017 mieszka w Warszawie, gdzie prowadzi działalność artystyczną i pedagogiczną również w szkołach Sióstr Nazaretanek. Przez kilkanaście lat związana była z Ogólnopolskim Teatrem Muzycznym Futryna, z którym wspólnie przygotowała kilka projektów jako dyrygent i kierownik muzyczny chóru. Prowadziła też zajęcia dyrygowania i emisji głosu w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu, od kilku lat współpracuje z Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym, a także prowadzi warsztaty muzyczno-liturgiczne w różnych miastach Polski.